Nhảy đến nội dung
x
Giao tiếp hiệu quả là một trong những yếu tố quan trọng đối với lực lượng phản ứng nhanh, những người thường xuyên đối mặt với những tình huống nguy hiểm đến tính mạng.
Giao tiếp rõ ràng và hiệu quả khi tác chiến và dễ dàng chuyển đổi từ giao tiếp phi chiến thuật sang giao tiếp chiến thuật với hệ thống giao tiếp EPIC 3 Radio Interface (RI). Hệ thống EPIC 3 RI được phát triển để giải quyết nhu cầu liên lạc của lực lượng c
Hệ thống giao tiếp EPIC 3 RDI giúp cải thiện khả năng giao tiếp khi sử dụng mặt nạ thiết bị thở cá nhân (SCBA) và cung cấp khả năng giao tiếp qua vô tuyến 2 chiều rõ ràng khi được sử dụng với thiết bị vô tuyến cầm tay và bộ loa-micrô phù hợp.
Subscribe to Phụ Kiện