Nhảy đến nội dung
x
Khẩu trang được thiết kế có thể gấp lại, không cần bảo dưỡng, không thiết kế van thở. Được sản xuất với bốn lớp vật liệu không dệt, phần bên ngoài được làm bằng vải không dệt màu trắng được xử lý
Khẩu trang được thiết kế có thể gấp lại, không cần bảo dưỡng, thiết kế van thở. Được sản xuất với bốn lớp vật liệu không dệt, phần bên ngoài được làm bằng vải không dệt màu trắng được xử lý
Subscribe to Khẩu Trang