Nhảy đến nội dung
x
Built to Industrial Scientific’s highest quality and reliability standards, GasBadge Pro provides a lifetime of gas hazard protection. Được xây dựng dựa trên những tiêu chuẩn chất lượng và độ tin cậy cao nhất của Industrial Scientific, GasBadge® Pro cung
Loại bỏ phiền toái với máy phát hiện khí cá nhân gọn nhẹ và dễ dàng gắn trên trang phục làm việc, không cần bảo dưỡng. Thời gian hoạt động 2 năm, trang bị công nhệ DualSense® được cấp bằng sáng chế, qua đó giúp cải thiện an toàn cho người lao động, bất kể
Subscribe to Máy phát hiện đơn khí