Nhảy đến nội dung
x
Propak là thiết bị thở cá nhân tuần hoàn mở. Bao gồm khung đeo, hệ thống dây đai và hệ thống khí bao gồm đầu kết nối chai khí, van giảm áp, đồng hồ áp suất, còi cảnh báo và van nhu cầu phổi. Propak có thể dụng với chai khí thép hoặc công-pô-zít và mặt nạ
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EN137:2006 Type 2, thiết bị thở cá nhân Sigma 2 Type với sự kết hợp khả năng bảo vệ hô hấp cấp độ cao nhất, vận hành đơn giản, chi phí hiệu quả, đáp ứng hầu hết tất cả nhu cầu của lực lượng chữa cháy trong lĩnh vực công ngh
The 3M™ Scott™ ProPak Sigma has been designed for use as a compliance set in marine or industrial fire fighting environments as a cost-effective solution with minimal padding.
The 3M™ Scott™ ProPak-i SCBA is suitable for providing respiratory protection in any IDLH environment, including marine, industrial, and firefighting applications with a padded lower harness for comfort.
ProPak-f-EZ-Flo là thiết bị thở cá nhân tuần hoàn mở Type 2. Thiết bị bao gồm khung đeo lưng, hệ thống dây đai trang bị lớp đệm êm và hệ thống khí bao gồm đầu kết nối chai khí, van giảm áp, đồng hồ áp suất, còi cảnh báo và van nhu cầu phổi
Thiết bị thở cá nhân ProPak-fx được thiết kế đặc biệt phù hợp trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, cho hiệu suất và thoải mái tuyệt vời thông qua khung đeo có thể điều chỉnh. Toàn bộ thế hệ ProPak được chứng nhận theo tiêu chuẩn EN 137:2006
ProPak-fx-EZ-Flo là thiết bị thở cá nhân tuần hoàn mở Type 2. Thiết bị bao gồm khung đeo lưng, hệ thống dây đai trang bị lớp đệm êm và hệ thống khí bao gồm đầu kết nối chai khí, van giảm áp, đồng hồ áp suất, còi cảnh báo và van nhu cầu phổi
Thiết bị thở cá nhân ProPak-f được thiết kế phù hợp sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp hoặc phòng cháy chữa cháy trong lĩnh vực dầu khí hoặc lĩnh vực công nghiệp. ProPak-f được trang bị lớp đệm giúp cải thiện sự thoải mái cho người
Subscribe to Thiết bị thở cá nhân