Nhảy đến nội dung
x
Multipurpose lanyard for work at height. Certified for use as an adjustable EN 358 work positioning lanyard, EN 795-B temporary anchor device and EN 795-C / TS 16415-C horizontal lifeline. The device is compliant with all requirements of the standard EN 1
Multipurpose lanyard for work at height. Certified for use as an adjustable EN 358 work positioning lanyard, EN 795-B temporary anchor device and EN 795-C / TS 16415-C horizontal lifeline. The device is compliant with all requirements of the standard EN 1
Adjustable, compact and easy to use positioning lanyard available in three different lengths (2, 3 and 5 m). It can be connected to the lateral attachment points (EN 358) of a full body harness, for climbing poles up or for positioning on pylons and it ca
Multipurpose lanyard for work at height. Certified for use as an adjustable EN 358 work positioning lanyard, EN 795-B temporary anchor device and EN 795-C / TS 16415-C horizontal lifeline. The device is compliant with all requirements of the standard EN 1
Multipurpose lanyard for work at height. Certified for use as an adjustable EN 358 work positioning lanyard, EN 795-B temporary anchor device and EN 795-C / TS 16415-C horizontal lifeline. The device is compliant with all requirements of the standard EN 1
Adjustable, compact and easy to use positioning lanyard available in three different lengths (2, 3 and 5 m) with terminal connector. It can be connected to the lateral attachment points (EN 358) of a full body harness, for climbing poles up or for positio
Adjustable, compact and easy to use positioning lanyard available in three different lengths (2, 3 and 5 m) with terminal connector. It can be connected to the lateral attachment points (EN 358) of a full body harness, for climbing poles up or for positio
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay Dây định vị tăng giảm chiều dài để cố định vị trí làm việc nhất định
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay Dây định vị tăng giảm chiều dài để cố định vị trí làm việc nhất định, dây thừng có khả năng chống mài mòn tốt (một số loại còn được trang bị ống bảo vệ chống mài mòn), hoạt động cả tro
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay Dây định vị tăng giảm chiều dài để cố định vị trí làm việc nhất định, dây thừng có khả năng chống mài mòn tốt (một số loại còn được trang bị ống bảo vệ chống mài mòn), hoạt động cả tro
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP SK16, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay Dây thừng kernmantle mà SKYLOTEC sử dụng có khả năng chịu lực cực tốt, chống mài mòn, vẫn mềm mại trong điều kiện ẩm ướt và có tuổi thọ cao.
Subscribe to Dây Cố Định Vị Trí