Nhảy đến nội dung
x
LORY is used for work positioning, as a restraining device at roofs or slab edges, as a temporary anchor or for fall arrest in flexible cable systems.
LORY is used for work positioning, as a restraining device at roofs or slab edges, as a temporary anchor or for fall arrest in flexible cable systems.
LORY is used for work positioning, as a restraining device at roofs or slab edges, as a temporary anchor or for fall arrest in flexible cable systems.
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay Dây định vị tăng giảm chiều dài để cố định vị trí làm việc nhất định, dây thừng có khả năng chống mài mòn tốt (một số loại còn được trang bị ống bảo vệ chống mài mòn), hoạt động cả tro
It is an extremely simple matter to adjust the ERGOGRIP range with one hand.
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay Dây định vị tăng giảm chiều dài để cố định vị trí làm việc nhất định, dây thừng có khả năng chống mài mòn tốt (một số loại còn được trang bị ống bảo vệ chống mài mòn), hoạt động cả tro
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay Dây định vị tăng giảm chiều dài để cố định vị trí làm việc nhất định, dây thừng có khả năng chống mài mòn tốt (một số loại còn được trang bị ống bảo vệ chống mài mòn), hoạt động cả tro
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP SK16, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay Dây thừng kernmantle mà SKYLOTEC sử dụng có khả năng chịu lực cực tốt, chống mài mòn, vẫn mềm mại trong điều kiện ẩm ướt và có tuổi thọ cao.
LORY is used for work positioning, as a restraining device at roofs or slab edges, as a temporary anchor or for fall arrest in flexible cable systems.
Subscribe to Dây cố định vị trí