Nhảy đến nội dung
x
Khả năng bảo vệ tốt phù hợp sử dụng khi xử lý những công việc có tính chất phức tạp trong môi trường tương đối sạch
Ống tay chống cắt cấp độ 5 Arax được thiết kế sử dụng với găng tay chống cắt cấp độ 5 Arax, nhằm mục đích bảo vệ cánh tay và cẳng tay khi tiếp xúc với những mối nguy có khả năng gây trầy xước cũng như đứt tay.
Găng tay Pro Choice Safety phù hợp sử dụng bảo vệ chống lại những rủi ro tiềm ẩn trong nhiều ứng dụng công việc bao gồm cả trong môi trường làm việc cũng như vui chơi giải trí
Găng tay Pro Choice Safety phù hợp sử dụng bảo vệ chống lại những rủi ro tiềm ẩn trong nhiều ứng dụng công việc bao gồm cả trong môi trường làm việc cũng như vui chơi giải trí
Subscribe to Găng Tay Chống Cắt