Nhảy đến nội dung
x
Thiết bị dây cố định vị trí chống rơi có giảm sốc SKN BFD SK11 Trang bị bộ hấp thụ lực giúp giảm chấn khi rơi.
Thiết bị dây cố định vị trí chống rơi có giảm sốc SKN BFD SK11 Trang bị bộ hấp thụ lực giúp giảm chấn khi rơi. Trọng lượng nhỏ gọn, phù hợp với nhiều ứng dụng công việc
Dây sử dụng định hướng di chuyển cho thiết bị bắt rơi SKA với khả năng bảo vệ an toàn
Dây sử dụng định hướng di chuyển cho thiết bị bắt rơi SKA với khả năng bảo vệ an toàn
Trang bị dây chống rơi cố định vị trí MAGIC với trọng lượng cực kỳ nhẹ với trang bị khóa điều chỉnh chiều dài và khóa Karabiner bằng thép và nhôm. Khóa điều chỉnh có thể trượt dọc theo chiều dài của dây. Trường hợp xảy ra sự cố hoặc khi bị nghiêng, khóa n
Trang bị dây chống rơi cố định vị trí MAGIC với trọng lượng cực kỳ nhẹ với trang bị khóa điều chỉnh chiều dài và khóa Karabiner bằng thép và nhôm. Khóa điều chỉnh có thể trượt dọc theo chiều dài của dây. Trường hợp xảy ra sự cố hoặc khi bị nghiêng, khóa n
Trang bị dây chống rơi cố định vị trí MAGIC với trọng lượng cực kỳ nhẹ với trang bị khóa điều chỉnh chiều dài và khóa Karabiner bằng thép và nhôm. Khóa điều chỉnh có thể trượt dọc theo chiều dài của dây. Trường hợp xảy ra sự cố hoặc khi bị nghiêng, khóa n
Trang bị dây chống rơi cố định vị trí MAGIC với trọng lượng cực kỳ nhẹ với trang bị khóa điều chỉnh chiều dài và khóa Karabiner bằng thép và nhôm. Khóa điều chỉnh có thể trượt dọc theo chiều dài của dây. Trường hợp xảy ra sự cố hoặc khi bị nghiêng, khóa n
Trang bị dây chống rơi cố định vị trí MAGIC với trọng lượng cực kỳ nhẹ với trang bị khóa điều chỉnh chiều dài và khóa Karabiner bằng thép và nhôm. Khóa điều chỉnh có thể trượt dọc theo chiều dài của dây. Trường hợp xảy ra sự cố hoặc khi bị nghiêng, khóa n
Dây sử dụng định hướng di chuyển cho thiết bị bắt rơi SKA với khả năng bảo vệ an toàn
Thiết bị dây cố định vị trí chống rơi có giảm sốc SKN BFD SK11 Trang bị bộ hấp thụ lực giúp giảm chấn khi rơi.
Dây sử dụng định hướng di chuyển cho thiết bị bắt rơi SKA với khả năng bảo vệ an toàn
Subscribe to Thiết Bị Bắt Rơi