Nhảy đến nội dung
x
Tạp dề da là trang phục sử dụng che phần thân phía trước của người sử dụng, được sử dụng với mục đích chính là bảo vệ một phần thân và quần áo của người sử dụng nhằm hạn chế dính bẩn, hoặc bảo vệ những nguy cơ tiềm ẩn do các vật sắc nhọn và nhiệt gây ra
PVC Apron is designed and manufactured by using advanced technology
Subscribe to Tạp Dề