Nhảy đến nội dung
x
Over the years, breathing air cylinders have been providing BA users with a supply of breathable air
Over the years, breathing air cylinders have been providing BA users with a supply of breathable air
Chai khí được làm bằng thép và trang bị van kết nối 200 hoặc 300 bar Được thiết kế phù hợp với mục đích sử dụng thiết bị thở cá nhân không thường xuyên, chai khí được làm bằng thép và trang bị van kết nối 200 hoặc 300 bar.
Trong những năm qua, chai khí thở hỗ trợ cung cấp khí thở cho người sử dụng thiết bị thở. Chai khí thở ban đầu được làm bằng thép và quá nặng.
Trong những năm qua, chai khí thở hỗ trợ cung cấp khí thở cho người sử dụng thiết bị thở. Chai khí thở ban đầu được làm bằng thép và quá nặng.
Subscribe to Chai Khí