Nhảy đến nội dung
x
Thiết kế cho phép người sử dụng có thể thao tác công việc một cách khéo léo, đồng thời cung cấp khả năng chống cắt, qua đó tối ưu hóa khả năng bảo vệ khi tiếp xúc với nhiệt
Subscribe to Găng Tay Chịu Nhiệt (Nóng)