Nhảy đến nội dung
x
EyeCGas® Mini là camera phát hiện rò rỉ khí cầm tay, gọn nhẹ và dễ sử dụng. EyeCGas® Mini trang bị nhiều chế độ, có thể sử dụng với nhiều đầu lọc, vì vậy có thể phát hiện khí Methane, SF6, Ammonia, khí làm lạnh HFC Refrigerants và nhiều khí khác.
EyeCGas® CO, CO2 là camera phát hiện rò rỉ khí vô cùng chắc chắn, tuân thủ theo OOOOa phù hợp sử dụng phát hiện rò rỉ khí CO & CO2. Với EyeCGas CO, người sử dụng có thể phát hiện và xác định vị trí rò rỉ khí CO cũng như những khí thải độc hại khác từ xa m
EyeCGas 2.0 là camera phát hiện rò rỉ khí cầm tay nhạy nhất thế giới. Máy nhanh chóng xác định lượng khí thải thoát ra ngoài môi trường đối với hơn 400 loại khí VOC và hydrocarbon. Bao gồm methane và CO2. EyeCGas 2.0 được chứng nhận an toàn nghiêm ngặt và
Subscribe to Camera Phát Hiện Rò Rỉ Khí