Nhảy đến nội dung
x
Bộ quần áo kín khí (Gas Tight Suit) Type 1 1A-ET có khả năng bọc kín hoàn toàn được thiết kế bảo vệ lực lượng phản ứng nhanh chống lại hóa chất dạng rắn và dung dịch, khí ăn mòn, khí độc hại. Bộ quần áo được sản xuất bằng DuPont™ Tychem® TK, chất liệu vải
ISC Performance Karabiners are forged for best build quality
Subscribe to Dầu Khí