Nhảy đến nội dung
x
ISC Wire Strops are available with 7mm Stainless Steel, with a choice of thimble (rigid) eye, or soft eye loops. Our strops are fitted with a protective PVC cover.
The strap slings in the colours black and yellow made of polyamide can be used as a mobile anchor point
ISC Wire Strops are available with 7mm Stainless Steel, with a choice of thimble (rigid) eye, or soft eye loops. Our strops are fitted with a protective PVC cover.
Điểm neo sử dụng trượt trên thanh xà chữ I (I-Beam) có thể tháo lắp và tái sử dụng, cho phép dễ dàng tháo lắp. Điểm neo được thiết kế trượt dọc theo thanh xà chữ I một cách dễ dàng khi được kéo bởi người sử dụng. Có thể sử dụng lắp đặt phía trên đầu hoặc
Thiết bị neo di động BEAMTAC 2.0 phù hợp gắn cho dầm có chiều rộng mặt bích từ 90 - 380 mm và có tính ứng dụng cho nhiều công việc khác nhau trong công nghiệp.
The strap slings in the colours black and yellow made of polyamide can be used as a mobile anchor point
Thiết bị dầm di động gắn vào giàn cửa JAMBTAC, giúp tạo điểm neo dựa trên nhiều chiều rộng khác nhau của cừa (từ 600 đến 1,100 mm).
The strap slings in the colours black and yellow made of polyamide can be used as a mobile anchor point
Vòng tạo điểm neo di động BEAMSTRAP được làm bằng vải dệt chắc chắn với khóa D bằng thép và có thể được sử dụng ở bất cứ địa điểm phù hợp nào cần điểm neo di động (cấu trúc giữ điểm neo phải đạt đủ khả năng an toàn)
The strap slings in the colours black and yellow made of polyamide can be used as a mobile anchor point.
Vòng tạo điểm neo di động BEAMSTRAP được làm bằng vải dệt chắc chắn với khóa D bằng thép và có thể được sử dụng ở bất cứ địa điểm phù hợp nào cần điểm neo di động (cấu trúc giữ điểm neo phải đạt đủ khả năng an toàn)
Subscribe to Điểm Neo An Toàn