Nhảy đến nội dung
x
Rigging plates are designed for putting multiple connections into one point or anchor
Túi đựng dây thừng với thiết kế đơn giản, dễ dàng vận chuyển, lưu kho. Chiều dài chứa tối đa cho dây Ø11mm: 130m
Túi đựng không thấm nước với thể tích có thể lên đến 90L (tùy chọn lớn nhất) , cho khả năng chứa đựng dây dài. Trang bị quay đeo giúp vận chuyển dễ dàng
Túi đựng không thấm nước với thể tích có thể lên đến 90L (tùy chọn lớn nhất) , cho khả năng chứa đựng dây dài. Trang bị quay đeo giúp vận chuyển dễ dàng
Túi đựng cho khả năng chứa 15m dây thừng loại Ø11mm
Túi đựng DUFFLE với thể tích lớn, chứa được nhiều trang bị cùng lúc.
Túi bảo quản dây cổ điển phù hợp sử dụng với mục đích bảo quản và vận chuyển dây leo. Phù hợp sử dụng với dây 11mm với chiều dài tối đa 15m
Edge Roller boxes are sold separately and boxes can be added or removed to suit the terrain of each application.
Túi đựng dây thừng với thiết kế đơn giản, dễ dàng vận chuyển, lưu kho. Chiều dài chứa tối đa cho dây Ø11mm: 90m
Túi đựng cho dây đeo toàn thân/ dây thừng
Túi bảo quản dây cổ điển phù hợp sử dụng với mục đích bảo quản và vận chuyển dây leo. Phù hợp sử dụng với dây 11mm với chiều dài tối đa 50m.
Subscribe to Phụ Kiện