Nhảy đến nội dung
x
The PHONE CABLE LONG is the ideal companion for securing smartphones or tools flexibly and practically against falling or being dropped
Phụ kiện để đứng lên khi có sự cố rơi ngã SUSPENSION RELIEF STRAPS Móc phụ kiện móc kết nối hai bên hông, khi có sự cố rơi ngã, nạn nhân có thể đứng thẳng trong khi chờ cứu hộ, điều này giúp chống mỏi, giảm các chấn thương mà quá trình rơi ngã có thể tạo
Trang bị ghế ngồi làm việc trên cao với thiết kế phù hợp cho việc ngồi làm việc thời gian dài. SKYBOARD X mang lại sự thoải mái trên cao mà không bị gò bó đùi khi ngồi thời gian dài.
Edge guard for ropes and straps with a hook and loop fastener strip.
Light gloves for belaying or via ferrata climbing. Protects the hands from the frictional heat generated while belaying or rappelling
The LONG LEASH FLEX offers optimal flexibility and practicality when securing tools from crashing or falling.
Subscribe to Phụ Kiện