Nhảy đến nội dung
x
Máy phát hiện rò rỉ khí SF6 cầm tay SF6 Leakmate là thiết bị hoàn hảo sử dụng phát hiện rò rỉ SF6 cơ động. Trong thực tế sử dụng, máy có ngưỡng phát hiện SF6 1 x 10E-6 mbar l/s, điều này giúp máy phù hợp tuyệt vời sử dụng phát hiện rò rỉ khí SF6 đơn giản
The SF6 LeakCheck P1:p là máy phát hiện rò rỉ khí SF6 từng đoạt giải thưởng, máy sử dụng công nghệ Negative Ion Capture (NIC) được thiết kế xác định vị trí, kiểm tra rò rỉ và phát hiện rò rỉ khí SF6 trong bộ chuyển mạch điện cao thế Máy phát hiện rò rỉ kh
Subscribe to Máy Phát Hiện Rò Rỉ Khí SF6