Nhảy đến nội dung
x
Lồng vào tay điều chỉnh van và khóa bằng ổ khóa Cirlock
Khóa đa năng giúp ngăn ngừa tình trạng bật mở công tắc ngoài ý muốn.
Ổ khóa an toàn - Cơ chế giữ chìa khóa - Ổ khóa tiêu chuẩn cung cấp kèm với 1 chìa khóa
Khóa cáp đa năng được thiết kề phù hợp sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như khóa van, khóa điện nhiều điểm, khóa bánh lái hoặc sử dụng trong những khu vực khóa cắt kéo không phù hợp sử dụng.
Hộp dụng cụ sử dụng lưu trữ khóa và thẻ an toàn - Hỗ trợ bảo quản khóa an toàn và thiết bị khóa quan trọng cùng nhau
Lồng vào tay điều chỉnh van và khóa bằng ổ khóa Cirlock
Khóa đa năng giúp ngăn ngừa tình trạng bật mở công tắc ngoài ý muốn.
Ổ khóa an toàn - Cơ chế giữ chìa khóa - Ổ khóa tiêu chuẩn cung cấp kèm với 1 chìa khóa
Khóa cáp đa năng được thiết kề phù hợp sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như khóa van, khóa điện nhiều điểm, khóa bánh lái hoặc sử dụng trong những khu vực khóa cắt kéo không phù hợp sử dụng
Lồng vào tay điều chỉnh van và khóa bằng ổ khóa Cirlock
Khóa đa năng giúp ngăn ngừa tình trạng bật mở công tắc ngoài ý muốn.
Đảm bảo những nguồn điện được khóa cho đến khi tất cả người lao động mở ổ khóa của chính họ.
Subscribe to LOTO