Nhảy đến nội dung
x
Khóa cáp đa năng được thiết kề phù hợp sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như khóa van, khóa điện nhiều điểm, khóa bánh lái hoặc sử dụng trong những khu vực khóa cắt kéo không phù hợp sử dụng.
Trạm khóa an toàn (Lockout Station) là một phần trong chiến lược Khóa an toàn - Thẻ an toàn (Lockout Tagout) trong khu vực làm việc. Được thiết kế nhằm nhắc nhở tất cả người lao động thực hiện khóa an toàn trước khi bắt đầu công việc trên tất cả những máy
Lồng vào tay điều chỉnh van và khóa bằng ổ khóa Cirlock
Khóa đa năng giúp ngăn ngừa tình trạng bật mở công tắc ngoài ý muốn.
Ổ khóa an toàn - Cơ chế giữ chìa khóa - Ổ khóa tiêu chuẩn cung cấp kèm với 1 chìa khóa
Khóa cáp đa năng được thiết kề phù hợp sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như khóa van, khóa điện nhiều điểm, khóa bánh lái hoặc sử dụng trong những khu vực khóa cắt kéo không phù hợp sử dụng
Hộp dụng cụ sử dụng lưu trữ khóa và thẻ an toàn - Hỗ trợ bảo quản khóa an toàn và thiết bị khóa quan trọng cùng nhau
Lồng vào tay điều chỉnh van và khóa bằng ổ khóa Cirlock
Khóa đa năng giúp ngăn ngừa tình trạng bật mở công tắc ngoài ý muốn.
Ổ khóa an toàn - Cơ chế giữ chìa khóa - Ổ khóa tiêu chuẩn cung cấp kèm với 1 chìa khóa
Khóa cáp đa năng được thiết kề phù hợp sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau như khóa van, khóa điện nhiều điểm, khóa bánh lái hoặc sử dụng trong những khu vực khóa cắt kéo không phù hợp sử dụng.
Lồng vào tay điều chỉnh van và khóa bằng ổ khóa Cirlock
Subscribe to LOTO