Nhảy đến nội dung
x
The purpose of safety vests is to allow the wearer to be seen and to alert all that a person is present, especially in a low visibility situation.
PVC Apron is designed and manufactured by using advanced technology
Cung cấp khả năng bảo vệ chống chịu hóa chất tuyệt vời
Khả năng bảo vệ chống chịu hóa chất tuyệt vời
GTB là quần áo kín khí (Gas Tight Suit) Type 1A-ET có khả năng bọc kín hoàn toàn cả người sử dụng và thiết bị thở cá nhân. Được sản xuất bằng chất liệu Laminate Viton thế hệ mới, quần áo được thiết kế nhẹ và cung cấp khả năng bảo vệ chống hóa chất tuyệt v
SC1 được làm bằng chất liệu Chemprotex™ 300 là quần áo chống văng bắn hóa chất Type 3, Type 4 & Type 5 sử dụng 1 lần, được thiết kế phù hợp sử dụng mang thiết bị thở bên ngoài bộ quần áo hoặc với mặt nạ phòng độc sử dụng phin lọc.
SC1 là quần áo bảo vệ chống văng bắn hóa chất Type 3 & 4 có thể tái sử dụng nhiều lần, được thiết kế phù hợp sử dụng với thiết bị thở cá nhân mang bên ngoài quần áo.
GTL là bộ quần áo kín khí (Gas Tight Suit) Type 1 1A-ET có khả năng bọc kín hoàn toàn được thiết kế bảo vệ lực lượng phản ứng nhanh chống lại hóa chất dạng rắn và dung dịch, khí ăn mòn, khí độc hại.
Subscribe to Sơn