Nhảy đến nội dung
x

Phin Lọc DIRIN 530

D.P.I cung cấp nhiều loại phin lọc đa năng, phin lọc khí và phin lọc bụi: Phin lọc thế hệ 200 (được sử dụng theo cặp), phin lọc thế hệ 230 và DIRIN (với khớp kết nối ren EN 148/1). Phin lọc bụi tuân thủ theo tiêu chuẩn EN 143, phin lọc đa năng và phin lọc khí tuân thủ theo tiêu chuẩn EN 14387. Tất cả các phin lọc bụi và phin lọc đa năng trang bị chức năng lọc P2 và P3 được đánh kí hiệu R (có thể tái sử dụng) và được kiểm định đô-lô-mít.

Phin Lọc DIRIN 530

Thông Số Kỹ Thuật

Mã Số Loại Phin Lọc Tính Năng
43411885 A2B2E2K2HGNO20COP3 R Phin lọc đa năng: Hơi và khí hữu cơ, hơi và khí vô cơ, Sulfur dioxide, Amonia, Thủy ngân, Khí và hơi ni-tơ ô-xít, Carbon monoxide (20 phút), bụi mịn, hạt dung dịch dạng sương, mạt khói