Nhảy đến nội dung
x
Tời điện ACX là hệ thống động cơ sử dụng vận chuyển người hoặc dụng cụ đến những khu vực khó tiếp cận và những khu vực cần thực hiện những công việc định kỳ hoặc không thường xuyên.
Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel.
Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel.
Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel.
Type A, 11 mm static rope, manageable and durable.
Durable and easy to handle type A 11 mm diameter static rope.
Robust, versatile rucksack for carrying equipment.
A sport cragging duffel pack, that carries your essential gear for a free-climb dayoff on the crag, and it can also be used as hand luggage when you travel.
Durable and easy to handle type A 9,5 mm diameter static rope.
Type A, 9,5 mm static rope, manageable and durable.
Durable and easy to handle type A 10,5 mm diameter static rope.
Subscribe to Thiết Bị Bảo Vệ Chống Rơi