Nhảy đến nội dung
x
Classic rope bag for easy transportation and stowage of climbing rope. Max. rope length Ø11mm: 50m
The MILAN ROPE is compatible with all MILAN rescue devices. The rope has a low stretch and stitched ends with Kobra Twistlock carabiners.
The static rope SUPER STATIC 10.5 is designed for heavy loads in work at height
Túi đựng dây thừng với thiết kế đơn giản, dễ dàng vận chuyển, lưu kho. Chiều dài chứa tối đa cho dây Ø11mm: 130m
Classic rope bag for easy transportation and stowage of climbing rope. Max. rope length Ø11mm: 90m
The MILAN ROPE is compatible with all MILAN rescue devices. The rope has a low stretch and stitched ends with Kobra Twistlock carabiners.
The static rope SUPER STATIC is designed for heavy loads when working at heights as well as for rescue and winch operations
Túi đựng không thấm nước với thể tích có thể lên đến 90L (tùy chọn lớn nhất) , cho khả năng chứa đựng dây dài. Trang bị quay đeo giúp vận chuyển dễ dàng
Classic rope bag for easy transportation and stowage of climbing rope. Max. rope length Ø11mm: 1300m
The MILAN ROPE is compatible with all MILAN rescue devices. The rope has a low stretch and stitched ends with Kobra Twistlock carabiners.
The static rope SUPER STATIC is designed for heavy loads when working at heights as well as for rescue and winch operations
Túi đựng không thấm nước với thể tích có thể lên đến 90L (tùy chọn lớn nhất) , cho khả năng chứa đựng dây dài. Trang bị quay đeo giúp vận chuyển dễ dàng
Subscribe to Dây