Nhảy đến nội dung
x
Excellent mechanical resistance, ideal in oily environments
Với công thức Tripolymer đặc biệt phù hợp sử dụng bảo vệ chống văng bắn hóa chất
Subscribe to Găng tay phòng thí nghiệm