Nhảy đến nội dung
x
Loại bỏ những rào cản giám sát trực tuyến với khả năng nhận biết theo thời gian thực đối với các mối nguy xuất hiện trong khu vực làm việc - bao gồm chỉ số khí và những tình huống khẩn cấp - vì vậy bạn có thể xử lý nhanh hơn trong trường hợp khẩn cấp
Theo dõi, báo cáo, và xử lý ngay lập tức đối với những người lao động làm việc một mình ở những vị trí cách xa bằng cách sử dụng công nghệ kết nối vệ tinh và di động để giám sát theo thời gian thực
Subscribe to Phụ Kiện