Nhảy đến nội dung
x
INCEPTOR GRX ra đời giúp định nghĩa lại thuật ngữ an toàn. Lớp lót bên EPS bên trong được thiết kế đặc biệt va vỏ mũ được làm bằng chất liệu PC/ABS có khả năng hấp thụ lực tốt
INCEPTOR GRX ra đời giúp định nghĩa lại thuật ngữ an toàn. Lớp lót bên EPS bên trong được thiết kế đặc biệt va vỏ mũ được làm bằng chất liệu PC/ABS có khả năng hấp thụ lực tốt.
Được thiết kế sử dụng làm việc trên cao, khu vực có điện thế cao, INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE ra đời giúp định nghĩa lại thuật ngữ an toàn.
INCEPTOR GRX ra đời giúp định nghĩa lại thuật ngữ an toàn. Lớp lót bên EPS bên trong được thiết kế đặc biệt va vỏ mũ được làm bằng chất liệu PC/ABS có khả năng hấp thụ lực tốt
INCEPTOR GRX ra đời giúp định nghĩa lại thuật ngữ an toàn. Lớp lót bên EPS bên trong được thiết kế đặc biệt va vỏ mũ được làm bằng chất liệu PC/ABS có khả năng hấp thụ lực tốt.
Được thiết kế sử dụng làm việc trên cao, khu vực có điện thế cao, INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE ra đời giúp định nghĩa lại thuật ngữ an toàn. Lớp lót EPS bên trong được thiết kế đặc biệt và vỏ mũ được làm bằng chất liệu PC/ABS có khả năng hấp thụ lực tốt.
Được thiết kế sử dụng làm việc trên cao, khu vực có điện thế cao, INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE ra đời giúp định nghĩa lại thuật ngữ an toàn.
Subscribe to Mũ Bảo Hộ