Nhảy đến nội dung
x
Strong and comfortable helmet, developed for the protection against falling objects and electrical hazards in the industry (rope-access work, work at height and in building sites).
Ventilated helmet compliant with the EN 12492 standard, developed for mountaineering, tree climbing and mountain rescue services.
Ventilated helmet for work developed for the protection against falling objects in the industry (rope-access work, work at height and in building sites).
INCEPTOR GRX ra đời giúp định nghĩa lại thuật ngữ an toàn. Lớp lót bên EPS bên trong được thiết kế đặc biệt va vỏ mũ được làm bằng chất liệu PC/ABS có khả năng hấp thụ lực tốt
INCEPTOR GRX ra đời giúp định nghĩa lại thuật ngữ an toàn. Lớp lót bên EPS bên trong được thiết kế đặc biệt va vỏ mũ được làm bằng chất liệu PC/ABS có khả năng hấp thụ lực tốt.
Được thiết kế sử dụng làm việc trên cao, khu vực có điện thế cao, INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE ra đời giúp định nghĩa lại thuật ngữ an toàn.
Được thiết kế sử dụng làm việc trên cao, khu vực có điện thế cao, INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE ra đời giúp định nghĩa lại thuật ngữ an toàn. Lớp lót EPS bên trong được thiết kế đặc biệt và vỏ mũ được làm bằng chất liệu PC/ABS có khả năng hấp thụ lực tốt.
Được thiết kế sử dụng làm việc trên cao, khu vực có điện thế cao, INCEPTOR GRX HIGH VOLTAGE ra đời giúp định nghĩa lại thuật ngữ an toàn.
INCEPTOR GRX ra đời giúp định nghĩa lại thuật ngữ an toàn. Lớp lót bên EPS bên trong được thiết kế đặc biệt va vỏ mũ được làm bằng chất liệu PC/ABS có khả năng hấp thụ lực tốt
INCEPTOR GRX ra đời giúp định nghĩa lại thuật ngữ an toàn. Lớp lót bên EPS bên trong được thiết kế đặc biệt va vỏ mũ được làm bằng chất liệu PC/ABS có khả năng hấp thụ lực tốt.
Subscribe to Mũ Bảo Hộ