Nhảy đến nội dung
x
Máy phát hiện khí VOC cố định Falco, phiên bản khuếch tán, là máy phát hiện khí VOC cố định giúp loại bỏ những chỉ số đọc sai được tìm thấy trong những máy phát hiện khí cố định khác trên thị trường và phát hiện liên tục hợp chất hữu có dễ bay hơi (VOCs)
Máy phát hiện khí VOC cố định Falco, phiên bản bơm hút, là máy phát hiện khí VOC cố định giúp loại bỏ những chỉ số đọc sai được tìm thấy trong những máy phát hiện khí cố định khác trên thị trường và phát hiện liên tục hợp chất hữu có dễ bay hơi (VOCs) tro
Máy phát hiện khí cố định Falco TAC, phiên bản khuếch tán, là máy phát hiện khí VOC cố định giúp loại bỏ những chỉ số đọc sai được tìm thấy trong những máy phát hiện khí cố định khác trên thị trường và phát hiện liên tục hợp chất thơm (TACs) trong môi trư
Máy phát hiện khí cố định Falco TAC, phiên bản bơm hút, là máy phát hiện hợp chất khí thơm (TACs) cố định giúp loại bỏ những chỉ số đọc sai được tìm thấy trong những máy phát hiện khí cố định khác trên thị trường và phát hiện liên tục hợp chất khí thơm (T
Máy phát hiện khí benzene cố định gắn tường với dãy đo đa dạng hoặc 0 – 20 ppm với độ nhạy 0.1 ppm với benzene. Máy phát hiện khí benzene cố định lấy mẫu khí từ môi trường mỗi phút một lần và với trong vòng chỉ 60 giây cho kết quả đo lường chỉ số benzene
Máy phát hiện khí VOC cố định có thể lựa chọn phạm vi đo 0 – 10 ppm, 0 – 100 ppm or 0 – 1000 ppm và phù hợp sử dụng trong công nghiệp sản xuất và chế biến, những nơi thường xuyên có sự hiện diện của khí VOCs. Với đầu ra tương ứng 4-20 mA, máy phát hiện kh
Subscribe to Máy Phát Hiện Khí VOC