Nhảy đến nội dung
x
Lightweight etrier with 4 steps, suitable for ascending the rope in combination with an ascender handle (e.g. QUICK’UP+).
Lightweight etrier with 4 steps, suitable for ascending the rope in combination with an ascender handle (e.g. QUICK’UP+).
Positioning device that helps keep the connector aligned with the system, cable or device, it is connected to.
Accessory lanyard for use in combination with the SKR+ and SKR-2 devices.
Accessory parts to be used exclusively in combination with the EASY ACCESS. Used alone, it does not constitute a PPE.
Accessory component to be used exclusively in combination with the EASY ACCESS and EASY SPEED devices. Used alone, it does not constitute a PPE.
Accessory component to be used exclusively in combination with the EASY ACCESS and EASY SPEED devices. Used alone, it does not constitute a PPE.
Túi đựng dây thừng với thiết kế đơn giản, dễ dàng vận chuyển, lưu kho. Chiều dài chứa tối đa cho dây Ø11mm: 130m
Túi đựng không thấm nước với thể tích có thể lên đến 90L (tùy chọn lớn nhất) , cho khả năng chứa đựng dây dài. Trang bị quay đeo giúp vận chuyển dễ dàng
Túi đựng không thấm nước với thể tích có thể lên đến 90L (tùy chọn lớn nhất) , cho khả năng chứa đựng dây dài. Trang bị quay đeo giúp vận chuyển dễ dàng
Túi đựng cho khả năng chứa 15m dây thừng loại Ø11mm
Túi đựng DUFFLE với thể tích lớn, chứa được nhiều trang bị cùng lúc.
Subscribe to Phụ Kiện