Nhảy đến nội dung
x
Khóa bắt dây (ropegrab) được trang bị trục xoay cố định, chứng nhận EN353-2, phù hợp sử dụng trên dây chống rơi.
Khóa bắt dây (ropegrab) được trang bị trục xoay có thể tháo rời, cho phép được tháo lắp (pip-pin) được thực hiện một cách dễ dàng.
Khóa điều chỉnh dây RAD là thiết bị đa năng có thẻ đướcử dụng như 1 bộ phận của dây cố định vị trí làm việc (phù hợp với dây có đường kính 10.5-12.7mm).
Khóa bắt dây (ropegrab) được trang bị trục xoay có thể tháo rời, cho phép được tháo lắp (pip-pin) được thực hiện một cách dễ dàng.
Subscribe to Khóa Dự Phòng