Nhảy đến nội dung
x
Fall arrester designed for work at height and rope access work. Compliant with EN 353-2, EN 12841-A/B standards and RFU 11.075 requirements for use on inclined and horizontal surfaces over an edge (r ≥ 0.5 mm).
Fall arrest device specifically designed for use in rope access work, compliant with the standard EN 12841-A. It has been designed to remain constantly positioned above the user, thus minimizing the potential fall factor to the minimum.
Khóa bắt dây (ropegrab) được trang bị trục xoay có thể tháo rời, cho phép được tháo lắp (pip-pin) được thực hiện một cách dễ dàng.
Khóa điều chỉnh dây RAD là thiết bị đa năng có thẻ đướcử dụng như 1 bộ phận của dây cố định vị trí làm việc (phù hợp với dây có đường kính 10.5-12.7mm).
Khóa bắt dây (ropegrab) được trang bị trục xoay cố định, chứng nhận EN353-2, phù hợp sử dụng trên dây chống rơi.
Khóa bắt dây (ropegrab) được trang bị trục xoay có thể tháo rời, cho phép được tháo lắp (pip-pin) được thực hiện một cách dễ dàng.
Subscribe to Khóa Dự Phòng