Nhảy đến nội dung
x
Telescopic pole with a maximum length of 10 m that is equipped with hooking supports for vertical lifelines.
Sào cứu hộ sử dụng cho cứu hộ & cứu nạn.
Sào Telescopic có thể kéo dài tối đa lên đến 6.25 mét, sử dụng để gắn khóa carabiner vào một điểm neo không thể tiếp cận.
Móc carabiner trang bị khớp nối phù hợp sử dụng với sào Telescopic
The TELESTICK is ideal for easy pre-clipping of ropes or express slings over a long distance as well as cleaning handles out of reach
Subscribe to Phụ Kiện