Nhảy đến nội dung
x
Large-sized figure of eight descender, hot forged and ideal for belaying the leader in a dynamic way and for abseiling.
Stainless steel belay / rappel device, it is polyvalent and ideal for work and rescue operations.
Classic figure of eight descender, ideal for belaying the leader in a dynamic way and for abseiling.
Self-braking descender for rope work has been developed for high workloads. It allows the operator to lower themselves on the working line, to position themselves on the working line and to ascend the same rope.
Khóa đi xuống A-B (A-B descender) được thiết kế sử dụng trong đu dây tiếp cận (technical rope access),
Khóa đi xuống MARK 1 PLUS trang bị cơ chế khóa 2 cấp với tính năng phanh khẩn cấp. Được chứng nhận sử dụng với dây có đường kính 9-12mm
LORY là khóa đi xuống và thiết bị chằng buộc dây được thiết kế chắc chắn. Phù hợp sử dụng với nhiều ứng dụng khác nhau
Khóa D4 được trang bị chế độ khóa kép với chức năng tự động khóa (chức năng được kích hoạt ngay bất cứ khi nào người sử dụng buông tay cầm) và cơ chế phanh gấp không quá nhạy trong quá trình sử dụng bình thường.
Khóa D5 được trang bị chế độ khóa kép với chức năng tự động khóa (chức năng được kích hoạt ngay bất cứ khi nào người sử dụng buông tay cầm) và cơ chế phanh gấp không quá nhạy trong quá trình sử dụng bình thường.
Subscribe to Khóa Đi Xuống