Nhảy đến nội dung
x
Khóa đi xuống A-B (A-B descender) được thiết kế sử dụng trong đu dây tiếp cận (technical rope access),
Khóa đi xuống MARK 1 PLUS trang bị cơ chế khóa 2 cấp với tính năng phanh khẩn cấp. Được chứng nhận sử dụng với dây có đường kính 9-12mm
LORY là khóa đi xuống và thiết bị chằng buộc dây được thiết kế chắc chắn. Phù hợp sử dụng với nhiều ứng dụng khác nhau
Khóa D4 được trang bị chế độ khóa kép với chức năng tự động khóa (chức năng được kích hoạt ngay bất cứ khi nào người sử dụng buông tay cầm) và cơ chế phanh gấp không quá nhạy trong quá trình sử dụng bình thường.
Khóa D5 được trang bị chế độ khóa kép với chức năng tự động khóa (chức năng được kích hoạt ngay bất cứ khi nào người sử dụng buông tay cầm) và cơ chế phanh gấp không quá nhạy trong quá trình sử dụng bình thường.
Subscribe to Khóa Đi Xuống