Nhảy đến nội dung
x
LORY cũng được sử dụng cố định vị trí làm việc, như thiết bị giới hạn phạm vi di chuyển khi làm việc trên mái, điểm neo tạm thời hoặc sử dụng bắt rơi trên hệ thống dây cáp mềm.
LORY cũng được sử dụng cố định vị trí làm việc, như thiết bị giới hạn phạm vi di chuyển khi làm việc trên mái, điểm neo tạm thời hoặc sử dụng bắt rơi trên hệ thống dây cáp mềm.
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay Dây định vị tăng giảm chiều dài để cố định vị trí làm việc nhất định
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay Dây định vị tăng giảm chiều dài để cố định vị trí làm việc nhất định, dây thừng có khả năng chống mài mòn tốt (một số loại còn được trang bị ống bảo vệ chống mài mòn), hoạt động cả tro
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay Dây định vị tăng giảm chiều dài để cố định vị trí làm việc nhất định, dây thừng có khả năng chống mài mòn tốt (một số loại còn được trang bị ống bảo vệ chống mài mòn), hoạt động cả tro
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP SK16, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay Dây thừng kernmantle mà SKYLOTEC sử dụng có khả năng chịu lực cực tốt, chống mài mòn, vẫn mềm mại trong điều kiện ẩm ướt và có tuổi thọ cao.
LORY cũng được sử dụng cố định vị trí làm việc, như thiết bị giới hạn phạm vi di chuyển khi làm việc trên mái, điểm neo tạm thời hoặc sử dụng bắt rơi trên hệ thống dây cáp mềm.
LORY cũng được sử dụng cố định vị trí làm việc, như thiết bị giới hạn phạm vi di chuyển khi làm việc trên mái, điểm neo tạm thời hoặc sử dụng bắt rơi trên hệ thống dây cáp mềm.
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay
LORY cũng được sử dụng cố định vị trí làm việc, như thiết bị giới hạn phạm vi di chuyển khi làm việc trên mái, điểm neo tạm thời hoặc sử dụng bắt rơi trên hệ thống dây cáp mềm.
Subscribe to Dây Cố Định Vị Trí