Nhảy đến nội dung
x
Multipurpose lanyard for work at height. Certified for use as an adjustable EN 358 work positioning lanyard, EN 795-B temporary anchor device and EN 795-C / TS 16415-C horizontal lifeline. The device is compliant with all requirements of the standard EN 1
Multipurpose lanyard for work at height. Certified for use as an adjustable EN 358 work positioning lanyard, EN 795-B temporary anchor device and EN 795-C / TS 16415-C horizontal lifeline. The device is compliant with all requirements of the standard EN 1
Adjustable, compact and easy to use positioning lanyard available in three different lengths (2, 3 and 5 m). It can be connected to the lateral attachment points (EN 358) of a full body harness, for climbing poles up or for positioning on pylons and it ca
Multipurpose lanyard for work at height. Certified for use as an adjustable EN 358 work positioning lanyard, EN 795-B temporary anchor device and EN 795-C / TS 16415-C horizontal lifeline. The device is compliant with all requirements of the standard EN 1
Multipurpose lanyard for work at height. Certified for use as an adjustable EN 358 work positioning lanyard, EN 795-B temporary anchor device and EN 795-C / TS 16415-C horizontal lifeline. The device is compliant with all requirements of the standard EN 1
Adjustable, compact and easy to use positioning lanyard available in three different lengths (2, 3 and 5 m) with terminal connector. It can be connected to the lateral attachment points (EN 358) of a full body harness, for climbing poles up or for positio
Adjustable, compact and easy to use positioning lanyard available in three different lengths (2, 3 and 5 m) with terminal connector. It can be connected to the lateral attachment points (EN 358) of a full body harness, for climbing poles up or for positio
LORY cũng được sử dụng cố định vị trí làm việc, như thiết bị giới hạn phạm vi di chuyển khi làm việc trên mái, điểm neo tạm thời hoặc sử dụng bắt rơi trên hệ thống dây cáp mềm.
LORY cũng được sử dụng cố định vị trí làm việc, như thiết bị giới hạn phạm vi di chuyển khi làm việc trên mái, điểm neo tạm thời hoặc sử dụng bắt rơi trên hệ thống dây cáp mềm.
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay
Dây cố định vị trí làm việc ERGOGRIP, dễ dàng điều chỉnh chỉ với 1 tay Dây định vị tăng giảm chiều dài để cố định vị trí làm việc nhất định
Subscribe to Dây Cố Định Vị Trí