Nhảy đến nội dung
x
Tời điện ACX là hệ thống động cơ sử dụng vận chuyển người hoặc dụng cụ đến những khu vực khó tiếp cận và những khu vực cần thực hiện những công việc định kỳ hoặc không thường xuyên.
MILAN SEAL PAC LIGHT TO GO được thiết kế sử dụng như một bộ cứu hộ & thoát hiểm di động,
Thiết bị cứu hộ MILAN cung cấp nhiều giải pháp trong những tình huống cứu hộ cứu nạn khác nhau.
Tất cả các thiết bị cứu hộ cứu nạn phải được kiểm tra định kỳ - ngay cả những thiết bị không sử dụng được lưu trữ sử dụng cho những trường hợp khẩn cấp
MILAN 2.0 POWER là phiên bản đặc biệt của MILAN 2.0 HUB. Khi được sử dụng với tời cứu hộ chạy điện (ESCUE DEVICE DRIVER),
Bộ cứu hộ cứu nạn HaulerBiner được thiết kế gọn nhẹ và dễ sử dụng/triển khai. HaulerBiner chứng nhận phù hợp sử dụng nâng hạ người
RESCUE KIT WIND được thiết kế đặc biệt cho mục đích tự thoát hiểm hoặc sơ tán người bị thương.
MILAN 2.0 POWER có thể chỉ được sử dụng với những thiết bị được cung cấp bởi Skylotec. Tời quay điện sử dụng pin sạc được phát triển đặc biệt sử dụng với MILAN 2.0 Power, qua đó có thể dễ dàng và nhanh chóng nâng người gặp nạn hoặc chính bản thân người sử
MILAN 2.0 POWER có thể chỉ được sử dụng với những thiết bị được cung cấp bởi Skylotec. Tời quay điện sử dụng pin sạc được phát triển đặc biệt sử dụng với MILAN 2.0 Power, qua đó có thể dễ dàng và nhanh chóng nâng người gặp nạn hoặc chính bản thân người sử
MILAN 2.0 POWER có thể chỉ được sử dụng với những thiết bị được cung cấp bởi Skylotec. Tời quay điện sử dụng pin sạc được phát triển đặc biệt sử dụng với MILAN 2.0 Power, qua đó có thể dễ dàng và nhanh chóng nâng người gặp nạn hoặc chính bản thân người sử
MILAN 2.0 POWER có thể chỉ được sử dụng với những thiết bị được cung cấp bởi Skylotec. Tời quay điện sử dụng pin sạc được phát triển đặc biệt sử dụng với MILAN 2.0 Power, qua đó có thể dễ dàng và nhanh chóng nâng người gặp nạn hoặc chính bản thân người sử
MILAN 2.0 POWER có thể chỉ được sử dụng với những thiết bị được cung cấp bởi Skylotec. Tời quay điện sử dụng pin sạc được phát triển đặc biệt sử dụng với MILAN 2.0 Power, qua đó có thể dễ dàng và nhanh chóng nâng người gặp nạn hoặc chính bản thân người sử
Subscribe to Bộ Thoát Hiểm & Cứu Hộ