Nhảy đến nội dung
x
Flite COV (Change Over Valve) là thiết bị thở áp suất dương được thiết kế bảo vệ hô hấp trong trường hợp khẩn cấp hoặc thoát hiểm.
Chai khí thép có khả năng cấp khí thở lên đến 15 phút, được thiết kế phù hợp sử dụng với thiết bị thở Flite COV.
Chai khí phủ sợi carbon có khả năng cấp khí thở lên đến 15 phút, được thiết kế phù hợp sử dụng với thiết bị thở Flite COV.
The Modulair by 3M™ is a compact, easy to use airline trolley system designed to provide portable clean air in restricted access areas.
The Modulair by 3M™ is a compact, easy to use airline trolley system designed to provide portable clean air in restricted access areas.
The Modulair by 3M™ is a compact, easy to use airline trolley system designed to provide portable clean air in restricted access areas.
Subscribe to Hệ Thống Cấp Khí Thở Di Động