Nhảy đến nội dung
x
Flite COV (Change Over Valve) là thiết bị thở áp suất dương được thiết kế bảo vệ hô hấp trong trường hợp khẩn cấp hoặc thoát hiểm.
Chai khí thép có khả năng cấp khí thở lên đến 15 phút, được thiết kế phù hợp sử dụng với thiết bị thở Flite COV.
Chai khí phủ sợi carbon có khả năng cấp khí thở lên đến 15 phút, được thiết kế phù hợp sử dụng với thiết bị thở Flite COV.
Modulair là hệ thống cấp khí thở di động gọn nhẹ, dễ sử dụng được thiết kế cung cấp khí cơ động trong những khi vực khó tiếp cận. Thiết kế chắc chắn và cơ động với ru-lô cuộn ống và khung đỡ đặt chai khí bằng thép không gỉ, gọn nhẹ, và có thể sử dụng độc
Modulair là hệ thống cấp khí thở di động gọn nhẹ, dễ sử dụng được thiết kế cung cấp khí cơ động trong những khi vực khó tiếp cận. Thiết kế chắc chắn và cơ động với ru-lô cuộn ống và khung đỡ đặt chai khí bằng thép không gỉ, gọn nhẹ, và có thể sử dụng độc
Modulair là hệ thống cấp khí thở di động gọn nhẹ, dễ sử dụng được thiết kế cung cấp khí cơ động trong những khi vực khó tiếp cận. Thiết kế chắc chắn và cơ động với ru-lô cuộn ống và khung đỡ đặt chai khí bằng thép không gỉ, gọn nhẹ, và có thể sử dụng độc
Subscribe to Hệ Thống Cấp Khí Thở Di Động