Nhảy đến nội dung
x
Máy phát hiện đơn khí T40 II hỗ trợ bảo vệ người lao động bằng cách phát hiện tình trạng hiện diện của khí Hydrogen sulfide H2S) hoặc Carbon monoxide (CO).
Loại bỏ phiền toái với máy phát hiện khí cá nhân gọn nhẹ và dễ dàng gắn trên trang phục làm việc, không cần bảo dưỡng. Thời gian hoạt động 2 năm, trang bị công nhệ DualSense® được cấp bằng sáng chế, qua đó giúp cải thiện an toàn cho người lao động, bất kể
Được xây dựng dựa trên những tiêu chuẩn chất lượng và độ tin cậy cao nhất của Industrial Scientific, GasBadge® Pro cung cấp khả năng bảo vệ đối với những mối nguy liên quan đến khí suốt thời gian sử dụng. Nhiều loại cảm biến có thể tùy chọn giúp người lao
Subscribe to Máy Phát Hiện Đơn Khí