Nhảy đến nội dung
x
Adjustable fall-arrest lanyard equipped with the innovative integrated energy absorber SLIDER (patented). Ideal while working on aerial work platforms and for protection while using rope or cable horizontal lifelines.
Adjustable fall-arrest lanyard equipped with the innovative integrated energy absorber SLIDER (patented). Ideal while working on aerial work platforms and for protection while using rope or cable horizontal lifelines.
Compact and lightweight fall arrest lanyards equipped with energy absorbers, high-elastic arms and BIG terminal connectors (Ref. No. 2C35300V1A).
Compact and lightweight fall arrest lanyards equipped with energy absorbers, high-elastic arm and BIG terminal connector (Ref. No. 2C35300V1A).
Compact and lightweight fall arrest lanyards equipped with energy absorbers, high-elastic arm and terminal connector.
Compact and lightweight fall arrest lanyards equipped with energy absorbers, high-elastic arms and terminal connectors.
Dây chống rơi 2 móc với bộ hấp thụ năng lượng mang tính cách mạng trong công việc chống rơi được cấp bằng sáng chế với trọng tải sử dụng từ 50 - 140kg (110 - 130 lbs). Chịu lực tác động tối đa dưới 6kN và nhiều hơn ở khoảng cách 1,75m
Dây chống rơi 2 móc BFD Y SK12 với 2 móc FS 90 ST độ mở 50mm, móc kết nối với đai an toàn FS 51 ST độ mở 18mm. Trang bị giảm chấn, dây thừng đường kính 12mm
Dây chống rơi 2 móc với bộ hấp thụ năng lượng mang tính cách mạng trong công việc chống rơi được cấp bằng sáng chế với trọng tải sử dụng từ 50 - 140kg (110 - 130 lbs). Chịu lực tác động tối đa dưới 6kN và nhiều hơn ở khoảng cách 1,75m
Dây chống rơi 2 móc BFD Y FLEX với 2 móc FS 90 ST độ mở 50mm, móc kết nối với đai an toàn FS 51 ST độ mở 18mm. Loại dây ruột gà giảm chiều dài khi mang. Bộ giảm chấn hấp thụ năng lượng khi xảy ra sự cố rơi ngã
Dây chống rơi 2 móc với bộ hấp thụ năng lượng mang tính cách mạng trong công việc chống rơi được cấp bằng sáng chế với trọng tải sử dụng từ 50 - 140kg (110 - 130 lbs). Chịu lực tác động tối đa dưới 6kN và nhiều hơn ở khoảng cách 1.75m
Dây chống rơi 2 móc SKYSAFE PRO FLEX TWIN là trang bị duy nhất trên thị trường hiện nay được thiết kế để người sử dụng tránh việc bị treo/ vướng do dây móc không sử dụng bị định vị không chính xác.
Subscribe to Dây Chống Rơi