Nhảy đến nội dung
x
The 3M™ Scott™ ProPak-i SCBA is suitable for providing respiratory protection in any IDLH environment, including marine, industrial, and firefighting applications with a padded lower harness for comfort.
Communicate clearly and effectively on the fireground and easily switch from non-tactical to tactical communications with the EPIC
The Modulair by 3M™ is a compact, easy to use airline trolley system designed to provide portable clean air in restricted access areas.
ProPak-f-EZ-Flo là thiết bị thở cá nhân tuần hoàn mở Type 2. Thiết bị bao gồm khung đeo lưng, hệ thống dây đai trang bị lớp đệm êm và hệ thống khí bao gồm đầu kết nối chai khí, van giảm áp, đồng hồ áp suất, còi cảnh báo và van nhu cầu phổi
3M™ Scott™ Steel Cylinders are made from steel and fitted with a 200 or 300 bar cylinder valve.
ELSA (Emergency Life Support Apparatus) được thiết kế sử dụng với mục đích thoát hiểm nhanh chóng trong môi trường độc hại trong lĩnh vực công nghiệp và hàng hải. Thiết bị thở ELSA là ý tưởng ban đầu được tiên phong bởi Scott™ Fire & Safety với thương hiệ
Thiết bị thở cá nhân ProPak-fx được thiết kế đặc biệt phù hợp trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, cho hiệu suất và thoải mái tuyệt vời thông qua khung đeo có thể điều chỉnh. Toàn bộ thế hệ ProPak được chứng nhận theo tiêu chuẩn EN 137:2006
Over the years, breathing air cylinders have been providing BA users with a supply of breathable air
ELSA (Emergency Life Support Apparatus) được thiết kế sử dụng với mục đích thoát hiểm nhanh chóng trong môi trường độc hại trong lĩnh vực công nghiệp và hàng hải. Thiết bị thở ELSA là ý tưởng ban đầu được tiên phong bởi Scott™ Fire & Safety với thương hiệ
ProPak-fx-EZ-Flo là thiết bị thở cá nhân tuần hoàn mở Type 2. Thiết bị bao gồm khung đeo lưng, hệ thống dây đai trang bị lớp đệm êm và hệ thống khí bao gồm đầu kết nối chai khí, van giảm áp, đồng hồ áp suất, còi cảnh báo và van nhu cầu phổi
Over the years, breathing air cylinders have been providing BA users with a supply of breathable air
ELSA (Emergency Life Support Apparatus) được thiết kế sử dụng với mục đích thoát hiểm nhanh chóng trong môi trường độc hại trong lĩnh vực công nghiệp và hàng hải. Thiết bị thở ELSA là ý tưởng ban đầu được tiên phong bởi Scott™ Fire & Safety với thương hiệ
Subscribe to Dược Phẩm