Nhảy đến nội dung
x
Removable ascender for right or left foot for easier and faster rope ascent. Ideal for tree climbing and working at height.
Ascender for the right or left foot, when used in conjunction with an ascender handle (e.g. QUICK’UP+) or a chest ascender (e.g. CHEST ASCENDER HC), makes it easier and speeds up the ascent of a rope.
Ascender for the right or left foot, when used in conjunction with an ascender handle (e.g. QUICK’UP+ or QUICK’ARBOR H) or a chest ascender (e.g. CHEST ASCENDER HC), makes it easier and speeds up the ascent of a rope.
Innovative double-handle ascender developed for tree climbing.
Multi-use light-alloy right-hand rope ascender for climbing ropes or as a clamp for hauling/rescue.
Light alloy right-hand chest ascender for climbing up ropes, to use together with the ascender handle QUICK’UP+.
Left or right-hand light alloy ascender handle with ergonomic rubber grip for climbing ropes.
Innovative handle ascender with integrated pulley, that can be used in the following applica-tions: Caving. Used in conjunction with a chest ascender (e.g. CHEST ASCENDER+), it allows for rope ascent with MAO technique (Fig A). Rope work. Used in conjunct
Khóa đi lên bằng tay (Hand Ascender) được thiết kế đẹp mắt và tiện dụng. Được sản xuất từ nhôm định hình có độ bền cao, phù hợp sử dụng với tần suất liên tục
Singing Tree Rope Wrench đã trở thành một công cụ vô cùng phổ biến trong lĩnh vực cắt tỉa cây và những cuộc thi leo cây.
Khóa đi lên bằng tay (Hand Ascender) được thiết kế đẹp mắt và tiện dụng. Được sản xuất từ nhôm định hình có độ bền cao, phù hợp sử dụng với tần suất liên tục
Khóa đi lên bằng tay (Hand Ascender) được thiết kế đẹp mắt và tiện dụng. Được sản xuất từ nhôm định hình có độ bền cao, phù hợp sử dụng với tần suất liên tục
Subscribe to Khóa Đi Lên