Nhảy đến nội dung
x
Type A, 11 mm static rope, manageable and durable.
Durable and easy to handle type A 11 mm diameter static rope.
Durable and easy to handle type A 9,5 mm diameter static rope.
Type A, 9,5 mm static rope, manageable and durable.
Durable and easy to handle type A 10,5 mm diameter static rope.
Type A, 10,5 mm static rope, manageable and durable.
SUPER STATIC là dây tĩnh (static rope) được thiết kế có khả năng chịu tải tốt khi làm việc trên cao cũng như trong quá trình cứu nạn cứu hộ và công tác nâng hạ tải trọng.
SUPER STATIC là dây tĩnh (static rope) được thiết kế có khả năng chịu tải tốt khi làm việc trên cao cũng như trong quá trình cứu nạn cứu hộ và công tác nâng hạ tải trọng.
SUPER STATIC 10.5 là dây tĩnh (static rope) được thiết kế có khả năng chịu tải tốt khi làm việc trên cao. Phần vỏ dây có độ giãn và độ trượt thấp, khả năng chịu bào mòn cao, phù hợp sử dụng trong những công việc đi lên bằng dây.
X-trem là loại dây động (dynamic rope) có độ xoắn thấp phù hợp sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Được thiết kế chống chịu bào mòn tốt, phần vỏ dây có độ trượt rất thấp. Chính vì vậy có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng đu dây và có độ bền cao.
X-trem là loại dây động (dynamic rope) có độ xoắn thấp phù hợp sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Được thiết kế chống chịu bào mòn tốt, phần vỏ dây có độ trượt rất thấp. Chính vì vậy có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng đu dây và có độ bền cao.
Subscribe to Dây