Nhảy đến nội dung
x
Khi hóa chất rơi vào mắt sẽ gây tổn thưởng trong vòng từ 1 đến 5 giây đầu tiên. Do đó, việc rửa mắt ngay lập túc có thể giúp giảm thiểu tối đa tổn thương cho mắt. Bên cạnh đó, hệ thộng rửa mắt phải dễ sử dụng và mắt phải được rửa với dòng nước nhẹ, cả 2 t
Khi hóa chất rơi vào mắt sẽ gây tổn thưởng trong vòng từ 1 đến 5 giây đầu tiên. Do đó, việc rửa mắt ngay lập túc có thể giúp giảm thiểu tối đa tổn thương cho mắt. Bên cạnh đó, hệ thộng rửa mắt phải dễ sử dụng và mắt phải được rửa với dòng nước nhẹ, cả 2 t
Chemicals in the eye can cause serious damage within 1-5 seconds. Washing that begins within a few seconds can therefore be decisive in minimizing the damage the eye will receive. It is also of utmost importance that an eyewash system is easy to use and t
Subscribe to Nước Rửa Mắt