Nhảy đến nội dung
x
Remarkably flexible, light, and offering many patented security features.
Durability, mobility and protection at a price that fits.
Super Armor® PREMIUM ADVANCE is the most advanced and protective firefighting suit.  Strong and robust, this is the suit to be reckoned with. 
Super Armor PREMIUM ADVANCE is the most advanced and protective firefighting suit.  Strong and robust, this is the suit to be reckoned with. 
Super Armor® PREMIUM BASIC is having the same assembly fabrics as Premium Advance which is the most protective firefighting suit.  Although the design is more functional and modest, Super Armor® PREMIUM BASIC is also positioned as high-tech firefighting s
Super Armor® PREMIUM BASIC is having the same assembly fabrics as Premium Advance which is the most protective firefighting suit. Although the design is more functional and modest, Super Armor® PREMIUM BASIC is also positioned as high-tech firefighting s
Quần áo chữa cháy bao gồm 2 khối, lớp bên ngoài phủ nhôm FIRETEX và 6 lớp cách nhiệt.
Quần áo phủ nhôm liền khối, bên trong được lót lớp vải len, thiết kế túi chứa nhằm bảo vệ thiết bị thở
Quần áo phủ nhôm được cấu tạo bởi 5 khối, bên trong được lót lớp vải len. Thiết kế túi chứa sử dụng bảo vệ thiết bị thở
Áo chữa cháy Style Denver 7N Quần chữa cháy Style Firestopper
Chiều dài áo 32" với hệ thống lớp lót có thể tháo ráp dễ dàng, lưng quần tiêu chuẩn. Thiết kế khóa kéo và khóa dán. Áo được trang bị khóa kép bằng đồng chất lượng cao
Subscribe to Quần Áo PCCC