Nhảy đến nội dung
x
Bảo vệ người lao động, hạn chế cảnh báo lỗi, và giảm thời gian quản lý máy phát hiện khí với Tango TX2. Không giống như máy phát hiện 2 khí khác thường sử dụng những cảm biến kép, Tango TX2 sử dụng cảm biến đơn nhằm cải thiện độ chính xác của cảnh báo, vì
With over 30 years of experience in the leak detection industry, the Panther follows on from the success of its predecessor, the GasCheck series. Designed for the search and location of gas leaks, the Panther feels natural to hold in the hand during use w
Máy phát hiện đơn khí T40 II hỗ trợ bảo vệ người lao động bằng cách phát hiện tình trạng hiện diện của khí Hydrogen sulfide H2S) hoặc Carbon monoxide (CO).
Phát hiện nhanh chóng Benzene và hợp chất thơm (TACs), cung cấp dữ liệu có tính tin cậy và chính xác nhất!
Máy phát hiện hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) giá thành thấp với độ chính xác có tính tin cậy nhất thị trường!
Phát hiện nhanh và chính xác hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) trong những môi trường khắc nghiệt nhất
EyeCGas® CO, CO2 là camera phát hiện rò rỉ khí vô cùng chắc chắn, tuân thủ theo OOOOa phù hợp sử dụng phát hiện rò rỉ khí CO & CO2. Với EyeCGas CO, người sử dụng có thể phát hiện và xác định vị trí rò rỉ khí CO cũng như những khí thải độc hại khác từ xa m
Máy phát hiện khí VOC cá nhân CUB 11.7 eV được sử dụng gắn trong phạm vi hô hấp của người sử dụng nhằm phát hiện hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, giúp người tao động luôn an toàn trong quá trình làm việc.
Loại bỏ những rào cản giám sát trực tuyến với khả năng nhận biết theo thời gian thực đối với các mối nguy xuất hiện trong khu vực làm việc - bao gồm chỉ số khí và những tình huống khẩn cấp - vì vậy bạn có thể xử lý nhanh hơn trong trường hợp khẩn cấp
Máy phát hiện khí benzene cá nhân Cub TAC 10.0 eV được sử dụng phát hiện nhanh chóng, chính xác hợp khí thơm (TACs) qua đó giúp người lao động an toàn trong khu vực làm việc.
Máy phát hiện khí VOC cố định Falco, phiên bản khuếch tán, là máy phát hiện khí VOC cố định giúp loại bỏ những chỉ số đọc sai được tìm thấy trong những máy phát hiện khí cố định khác trên thị trường và phát hiện liên tục hợp chất hữu có dễ bay hơi (VOCs)
Máy phát hiện khí VOC cá nhân Cub 10.6 eV được sử dụng gắn trong phạm vi hô hấp của người sử dụng nhằm phát hiện hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, giúp người tao động luôn an toàn trong quá trình làm việc.
Subscribe to Máy Phát Hiện Khí