Nhảy đến nội dung
x
The RAPTOR HUB retractable type fall arrester with a 20 m steel cable and automatic blocking function enables safe working at height and depth. RAPTOR HUB is in contrast to the RAPTOR additionally equipped with a rescue lifting device, which can be activa
The RAPTOR HUB retractable type fall arrester with a 20 m steel cable and automatic blocking function enables safe working at height and depth. RAPTOR HUB is in contrast to the RAPTOR additionally equipped with a rescue lifting device, which can be activa
The RAPTOR HUB retractable type fall arrester with a 20 m steel cable and automatic blocking function enables safe working at height and depth. RAPTOR HUB is in contrast to the RAPTOR additionally equipped with a rescue lifting device, which can be activa
Cuộn dây chống rơi tự động RAPTOR CS với dây vải và chức năng tự động rút cho phép làm việc an toàn ở trên cao và đi xuống. RAPTOR CS được thiết kế theo mô-đun để tất cả các bộ phận có thể được thay thế riêng lẻ, giảm thời gian kiểm tra và chi phí bảo trì
Cuộn dây chống rơi tự động RAPTOR CS với dây vải và chức năng tự động rút cho phép làm việc an toàn ở trên cao và đi xuống. RAPTOR CS được thiết kế theo mô-đun để tất cả các bộ phận có thể được thay thế riêng lẻ, giảm thời gian kiểm tra và chi phí bảo trì
The RAPTOR HUB retractable type fall arrester with a 20 m steel cable and automatic blocking function enables safe working at height and depth. RAPTOR HUB is in contrast to the RAPTOR additionally equipped with a rescue lifting device, which can be activa
Cuộn dây chống rơi tự động RAPTOR W với dây vải và chức năng tự động rút cho phép làm việc an toàn ở trên cao và đi xuống. RAPTOR W được thiết kế theo mô-đun để tất cả các bộ phận có thể được thay thế riêng lẻ, giảm thời gian kiểm tra và chi phí bảo trì.
Cuộn dây chống rơi tự động RAPTOR W với dây vải và chức năng tự động rút cho phép làm việc an toàn ở trên cao và đi xuống. RAPTOR C được thiết kế theo mô-đun để tất cả các bộ phận có thể được thay thế riêng lẻ, giảm thời gian kiểm tra và chi phí bảo trì.
Cuộn dây chống rơi tự động RAPTOR C với dây cáp thép mạ kẽm và chức năng tự động rút cho phép làm việc an toàn ở trên cao và đi xuống. RAPTOR C được thiết kế theo mô-đun để tất cả các bộ phận có thể được thay thế riêng lẻ, giảm thời gian kiểm tra và chi p
Cuộn dây chống rơi tự động RAPTOR C với dây cáp thép mạ kẽm và chức năng tự động rút cho phép làm việc an toàn ở trên cao và đi xuống. RAPTOR C được thiết kế theo mô-đun để tất cả các bộ phận có thể được thay thế riêng lẻ, giảm thời gian kiểm tra và chi p
Cuộn dây chống rơi tự động RAPTOR C với dây cáp thép mạ kẽm và chức năng tự động rút cho phép làm việc an toàn ở trên cao và đi xuống. RAPTOR C được thiết kế theo mô-đun để tất cả các bộ phận có thể được thay thế riêng lẻ, giảm thời gian kiểm tra và chi p
Subscribe to MỚI