Nhảy đến nội dung
x
Machinery glove with double layer nitrile palm coating over nylon liner.
Chemical resistance glove with excellent grip performance in heavy oil/wet condition.
Unsupported cotton flocked liner coated on 100% nitrile with textured finishing.
Disposable nitrile glove extra grip with full textured finishing.
Máy phát hiện đơn khí T40 II hỗ trợ bảo vệ người lao động bằng cách phát hiện tình trạng hiện diện của khí Hydrogen sulfide H2S) hoặc Carbon monoxide (CO).
Mặt nạ được chứng nhận Class 3 theo tiêu chuẩn EN 136 (Chỉ số khả năng chống chịu lửa, nhiệt và va đập tối đa). Phù hợp sử dụng với phin lọc bụi, phin lọc khí và phin lọc đa năng trang bị khớp nối ren EN 148/1.
Mặt nạ được chứng nhận Class 3 theo tiêu chuẩn EN 136 (Khả năng chống chịu lửa, nhiệt và va đập cao). Phù hợp sử dụng với phin lọc bụi, phin lọc khí và phin lọc đa năng thế hệ 200
Mặt nạ phòng độc nguyên mặt theo tiêu chuẩn EN136, phù hợp sử dụng với phin lọc bụi, phin lọc khí và phin lọc đa năng trang bị khớp kết nối ren EN 148/1 (phin lọc thế hệ DIRIN).
Mặt nạ phòng độc nguyên mặt theo tiêu chuẩn EN136, phù hợp sử dụng với phin lọc bụi, phin lọc khí và phin lọc đa năng trang bị khớp kết nối ren EN 148/1 (phin lọc thế hệ DIRIN).
Mặt nạ phòng độc nguyên mặt theo tiêu chuẩn EN136, phù hợp sử dụng với phin lọc bụi, phin lọc khí và phin lọc đa năng trang bị khớp kết nối ren EN 148/1 (phin lọc thế hệ DIRIN). Mặt khác, mặt nạ C 702 và C 607 Twin trang bị 2 khe gắn phin lọc chỉ phù hợp
Half masks complying with EN 140, available in EPDM and Silicone rubber. They can be fitted with Sèkur  filters series 200, series 230 and DIRIN 230 - DIRIN 300 with thread complying with EN 148/1.
Mặt nạ phòng độc nửa mặt theo tiêu chuẩn EN 140, tùy chọn chất liệu cao su EPDM và Silicone. Phù hợp sử dụng với phin lọc thế hệ 200, 230 và DIRIN 230 - DIRIN 300 trang bị khớp kết nối ren theo tiêu chuẩn EN 148/1
Subscribe to MỚI