Nhảy đến nội dung
x
Dây quai mũ co giãn được thiết kế tự động đứt/gãy với lực tác động trong phạm vi 150 & 250 Newtons. Phù hợp sử dụng với tất cả mũ bảo hộ Evolution®
Lồng mũ trang bị khóa vặn Revolution® phù hợp sử dụng thay thế cho hầu hết mũ bảo hộ EVO® (trừ mũ bảo hộ EVO8®)
Dây quai mũ co giãn được thiết kế tự động đứt/gãy với lực tác động trong phạm vi 150 & 250 Newtons. Phù hợp sử dụng với tất cả mũ bảo hộ Panindochina
Tấm thấm hút mồ hôi bằng chất liệu nylon, màu đen phù hợp sử dụng thay thế cho hầu hết mũ bảo hộ EVO® (trừ mũ bảo hộ EVO8®) 
Lồng mũ trang bị khóa trượt OneTouch™ phù hợp sử dụng thay thế cho hầu hết mũ bảo hộ EVO® (trừ mũ bảo hộ EVO8®) 
Loại mũ bảo hộ để gắn đèn, Có thể điều chỉnh góc, Không bao gồm mũ bảo hộ và đèn.
Dây quai mũ co giãn được thiết kế tự động đứt/gãy với lực tác động trong phạm vi 150 & 250 Newtons. Phù hợp sử dụng với tất cả mũ bảo hộ Prochoice
Subscribe to Phụ Kiện