Nhảy đến nội dung
x
Chemical resistance glove with excellent grip performance in heavy oil/wet condition.
Unsupported cotton flocked liner coated on 100% nitrile with textured finishing.
Khả năng bảo vệ chống chịu hóa chất tuyệt vời
Khả năng bảo vệ tác nhân cơ học chống chịu hóa chất tốt
Cung cấp khả năng bảo vệ chống chịu hóa chất tuyệt vời
Kết cấu vô cùng dẻo dai đảm bảo khả năng vận động thoải mái, phù hợp sử dụng bảo vệ với những hóa chất cơ bản
Subscribe to Găng Tay Chống Hóa Chất