Nhảy đến nội dung
x
Phát hiện nhanh chóng Benzene và hợp chất thơm (TACs), cung cấp dữ liệu có tính tin cậy và chính xác nhất!
Máy phát hiện hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) giá thành thấp với độ chính xác có tính tin cậy nhất thị trường!
Phát hiện nhanh và chính xác hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) trong những môi trường khắc nghiệt nhất
Máy phát hiện khí VOC cầm tay Tiger LT hoạt động như một máy phát hiện khí VOC cầm tay cơ bản. Máy phát hiện khí VOC cầm tay cung cấp cho người sử dụng chỉ số đọc nhanh, chính xác và độ tin cậy cao, however challenging your environment. Máy phát hiện khí
Máy phát hiện khí Benzene cầm tay Tiger Select với 2 chế độ hoạt động nhằm phát hiện nhanh khí benzene và hợp chất thơm (TACs) cung cấp dữ liệu chính xác và có độ tin tưởng cao. Máy phát hiện khí Benzene cầm tay Tiger Select có khả năng cung cấp các giới
Máy phát hiện khí VOC cá nhân CUB 11.7 eV được sử dụng gắn trong phạm vi hô hấp của người sử dụng nhằm phát hiện hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, giúp người tao động luôn an toàn trong quá trình làm việc.
Máy phát hiện khí benzene cá nhân Cub TAC 10.0 eV được sử dụng phát hiện nhanh chóng, chính xác hợp khí thơm (TACs) qua đó giúp người lao động an toàn trong khu vực làm việc.
Máy phát hiện khí VOC cá nhân Cub 10.6 eV được sử dụng gắn trong phạm vi hô hấp của người sử dụng nhằm phát hiện hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, giúp người tao động luôn an toàn trong quá trình làm việc.
Bộ dụng cụ điều tra hoả hoạn với máy phát hiện khí Tiger hoặc Tiger LT được thiết kế đặc biệt cung cấp cho người sử dụng tất cả những công cụ nhằm đưa ra giải pháp thuận tiện và dễ sử dụng để phát hiện hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong những công việ
Máy phát hiện khí VOC cầm tay Tiger là công cụ phát hiện khí PID cầm tay mang tính cách mạng cho phép phát hiện nhanh, chính xác hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs)
Subscribe to Máy Phát Hiện Khí VOC