Nhảy đến nội dung
x
Công nghệ SWIRLTECH cho phép kiểm soát lưu lượng nước đủ lớn và kiểu dáng dòng chảy đặc biệt, đảm bảo tối ưu hóa quá trình khử nhiễm khi cần thiết nhất. Tất cả các vòi tắm đều đạt tiêu chuẩn với bộ điều chỉnh lưu lượng nước (FCR), qua đó cung cấp dòng chả
Công nghệ SWIRLTECH cho phép kiểm soát lưu lượng nước đủ lớn và kiểu dáng dòng chảy đặc biệt, đảm bảo tối ưu hóa quá trình khử nhiễm khi cần thiết nhất. Tất cả các vòi tắm đều đạt tiêu chuẩn với bộ điều chỉnh lưu lượng nước (FCR), qua đó cung cấp dòng chả
Công nghệ SWIRLTECH cho phép kiểm soát lưu lượng nước đủ lớn và kiểu dáng dòng chảy đặc biệt, đảm bảo tối ưu hóa quá trình khử nhiễm khi cần thiết nhất. Tất cả các vòi tắm đều đạt tiêu chuẩn với bộ điều chỉnh lưu lượng nước (FCR), qua đó cung cấp dòng chả
Công nghệ SWIRLTECH cho phép kiểm soát lưu lượng nước đủ lớn và kiểu dáng dòng chảy đặc biệt, đảm bảo tối ưu hóa quá trình khử nhiễm khi cần thiết nhất. Tất cả các vòi tắm đều đạt tiêu chuẩn với bộ điều chỉnh lưu lượng nước (FCR), qua đó cung cấp dòng chả
VÒI RỬA MẮT ĐƯỢC THIẾT CUNG CẤP DÒNG NƯỚC MỀM, BỌT NƯỚC PHÙ HỢP RỬA MẮT KHI CẦN THIẾT Vòi rửa mắt có thể tùy chọn phiên bản gắn tường hoặc gắn trên bệ đỡ, có hoặc không có bồn rửa, và có hoặc không có bàn đạp kích hoạt bằng chân.
Subscribe to Vòi Tắm & Vòi Rửa Mắt Khẩn Cấp