Nhảy đến nội dung
x
Sào cứu hộ sử dụng cho cứu hộ & cứu nạn.
Móc carabiner trang bị khớp nối phù hợp sử dụng với sào Telescopic
Sào Telescopic có thể kéo dài tối đa lên đến 6.25 mét, sử dụng để gắn khóa carabiner vào một điểm neo không thể tiếp cận.
The TELESTICK is ideal for easy pre-clipping of ropes or express slings over a long distance as well as cleaning handles out of reach
Subscribe to Phụ Kiện