Nhảy đến nội dung
x
Máy phát hiện hơi thủy ngân MVI sử dụng công nghệ hấp thụ tia UV kép, điều đó đồng nghĩa với việc máy phát hiện hơi thủy ngân cầm tay không xảy ra tình trạng bảo hòa hoặc cần thời gian tái tạo giữa những lần đọc - giống như phương pháp phát hiện màng vàng
Subscribe to Máy Phát Hiện Thủy Ngân