Nhảy đến nội dung
x
Machinery glove with double layer nitrile palm coating over nylon liner.
Được nghiên cứu và thiết kế hỗ trợ người sử dụng có thể đạt được cảm giác tốt nhất tại các đầu ngón tay khi làm việc trong những môi trường bụi bẩn
Được nghiên cứu và thiết kế hỗ trợ người sử dụng có thể đạt được cảm giác tốt nhất tại các đầu ngón tay
Được nghiên cứu và thiết kế cung cấp khả năng bám dính tuyệt vời, bảo vệ da người sử dụng và cho cảm giác tốt nhất tại các đầu ngón tay khi làm việc trong những môi trường tiếp xúc với dầu
Găng tay Pro Choice Safety phù hợp sử dụng bảo vệ chống lại những rủi ro tiềm ẩn trong nhiều ứng dụng công việc bao gồm cả trong môi trường làm việc cũng như vui chơi giải trí
Găng tay Pro Choice Safety phù hợp sử dụng bảo vệ chống lại những rủi ro tiềm ẩn trong nhiều ứng dụng công việc bao gồm cả trong môi trường làm việc cũng như vui chơi giải trí
Thiết kế có khả năng bám dính tuyệt vời, đồng thời bảo vệ da người sử dụng, phù hợp sử dụng trong môi trường làm việc tiếp xúc với dầu
Subscribe to Găng Tay Cơ Khí