Nhảy đến nội dung
x
Disposable nitrile glove extra grip with full textured finishing.
Khả năng bảo vệ tác nhân cơ học tuyệt vời, phù hợp sử dụng trong môi trường làm việc tiếp xúc với dầu
Với công thức Tripolymer đặc biệt phù hợp sử dụng bảo vệ chống văng bắn hóa chất
Subscribe to Găng Tay Phòng Thí Nghiệm