Nhảy đến nội dung
x
C701 is the new full face mask of the Sèkur range which, through the innovative Air-On inspiration system, manages to combine a high protection factor with a minimum level of breathing resistance, assuring comfort and safety to the end user.
C 702 is the new full face mask of the Sèkur range which, through the innovative Air-On inspiration system, mana-ges to combine a high protection factor with a minimum level of breathing resistance, assuring comfort and safety to the end user.
Full face masks complying with EN 136, for use with dust, gas and combined filters with threaded fitting EN 148/1 (DIRIN series). Only C 702 and C 607 Twin have instead a double fitting to be used with a couple of filters Series 200.
Full face masks complying with EN 136, for use with dust, gas and combined filters with threaded fitting EN 148/1 (DIRIN series). Only C 702 and C 607 Twin have instead a double fitting to be used with a couple of filters Series 200.
Full face masks complying with EN 136, for use with dust, gas and combined filters with threaded fitting EN 148/1 (DIRIN series). Only C 702 and C 607 Twin have instead a double fitting to be used with a couple of filters Series 200.
Mặt nạ được sử dụng như một công cụ bảo vệ hệ hô hấp. Được thiết kế cung cấp khí sạch cho người sử dụng và đồng thời bảo vệ mặt và mắt tránh tiếp xúc những chất độc hại. Theo EN 136, mặt nạ thuộc category 1 - Thiết kế gọn nhẹ - Có thể sử dụng trong tất cả
Trong hơn 10 năm, khẩu trang MAG đã bảo vệ công nhân của các doanh nghiệp công nghiệp làm việc trong điều kiện mức độ ô nhiễm không khí cao từ nhiều các yếu tố, chẳng hạn như: khí và hơi độc hại, sol khí (bụi, khói, sương mù) hoặc sự kết hợp của chúng.
Mặt nạ được sử dụng như một tấm che mặt để bảo vệ đường hô hấp cá nhân. Nó được thiết kế để cung cấp không khí tinh khiết cho hệ hô hấp của con người, đồng thời bảo vệ mặt và mắt khỏi các chất độc hại. Theo
Subscribe to Mặt Nạ Nguyên Mặt